En storbildsskärm syns överallt

Om man tänker sig ett större idrottsevenemang eller exempelvis en musikfestival så finns det en detalj som förenar dessa publika sammankomster och detta i form av att arrangörerna använder sig av en storbildsskärm för att visa vad som händer och sker. Det här är nämligen ett ytterst smidigt sätt att göra det möjligt för publiken att följa tävlingen eller konserten oavsett var man står eller sitter. Vid levande evenemang så har detta tidigare varit ett stort problem – det vill säga; har man varit sent på plats, haft dåliga biljetter eller haft fysiska nackdelar – längdmässigt framförallt – ja, då har man också varit medveten om att sikten kommer att bli begränsad.

Genom att placera ut en storbildsskärm – eller flera stycken, beroende på evenemangets storlek – så gör arrangören det möjligt för alla att se och kunna njuta av det som pågår på scen eller på planen. Det finns också en annan fördel i detta och denna är rent ekonomisk. Kortfattat så kan man förklara det genom att en arrangör för en större musikfestival hyr en storbildsskärm och placerar denna vid den största scenen. Väl där så kommer bandet som spelar att synas och man skapar därigenom en bekvämlighet för besökarna – så långt är alla med.

Men – och detta förklarar alltså den ekonomiska vinsten – under tiden då konserterna i fråga har uppehåll så tillåter man att olika företag får gör reklam på denna storbildsskärm. Genom detta så får man som arrangör in välbehövliga intäkter som gott och väl täcker den kostnad som man lagt för att hyra skärmen i fråga och som ger arrangemanget en större vinst i slutändan. Detta sätt är också något som anammas av arrangörer över hela Sverige och detta oavsett vilken typ att sammankomst man anordnar. Man låter företag marknadsföra sig på en storbildsskärm och kan därigenom få in fler intäkter – utan att denna reklam påverkar publiken på ett negativt sätt. Det som krävs – och som många insett – är att denna reklam inte får gå ut över arrangemanget i stort.

Det handlar om en balansgång där den storbildsskärm man hyrt visar det väsentliga för publiken – idrotten, musiken eller föreläsningen – och att reklamen sker under uppehållen. Skulle en konsert förvandlas till ett sorts reklamjippo så är risken nämligen stor att det hela blir väldigt kontraproduktivt. Fingertoppskänsla är A och O då det kommer till marknadsföring via en storbildsskärm i samband med ett större event.

Kostnaden för en storbildsskärm är låg.

I dagsläget så är kostnaden för att hyra en storbildsskärm relativt låg – om man räknar in den vinst i form av reklam som den kan generera – och det kan handla om drygt 40.000 kronor för ett dygn. Det som är bra i dagsläget är att tekniken gått framåt så mycket under senare år att själva installationen sällan är ett problem. En storbildsskärm är både lätt att montera och lätt sett till vikten.

Dessutom så klarar den alla typer av väder och har – framförallt – en bildkvalitet som gör att samtliga gäster kan lämna evenemanget med den viktigaste detaljen tillfredsställd – nämligen att man kunnat följa konserten eller idrottstävlingen utan problem. Oavsett vilken typ av biljett man haft eller hur kort man är.

Läs mer på www.storbildsskärm.nu

4 Aug 2017