Ett företag i rörelse behöver en uppdaterad telefonväxel

I vår nya värld och tid så händer saker och ting väldigt fort och utvecklingen inom teknologi och lösningar som rör detta är något som vi ser både i vardagen och på våra arbeten. Det är en spännande tid där det till mångt och mycket gäller att hoppa på några av de tåg som dagligen avgår – står man kvar på perrongen allt för länge så riskerar man att hamna på efterkälken. Rejält. Här måste vi dock säga att det är omöjligt att följa med i alla lösningar och detta särskilt för företag. Det handlar trots allt om kostnader och investeringar och där måste man vara varsam.

Däremot så finns det områden där man måste se till att hänga med och detta för att kunderna idag förväntar sig att man gör så. Ett typiskt område som rör detta gäller anträffbarhet och flexibilitet. Kunder idag har inte tålamodet att vänta och det ska de heller inte behöva ha – lösningar finns och vill man nå ett företag och en person arbetande där så ska den möjligheten också finnas.

Tyvärr så håller många företag fast vid gamla lösningar och förlorar därigenom sin rörlighet; man förblir tungfotade och detta även fast man kanske är verksamma inom en bransch som kräver flexibilitet. Inom säljbranschen så är detta extra tydligt. Vi jobbar inte längre på samma sätt sett till att vi stämplar in på ett kontor och stämplar ut från detsamma under särskilda tider. Nej, ett jobb kan idag skötas hemifrån, från bilen eller till och med från en strand där man tillbringar sin semester och det är där en detalj vi ska titta lite närmare på kommer in i bilden: en telefonväxel.

En ny, modern telefonväxel ger företag lättare skor och fler möjligheter. Man kan på ett helt annat sätt stå redo att möta de behov och krav som kunderna ställer och detta gäller både större och mindre företag samt är oberoende av bransch och område. En ny telefonväxel kan vara avgörande i att nå sina kunder på ett bättre sätt, det kan öka tillgängligheten och det kan underlätta kommunikationen inom företaget och bland de anställda.

Kort och gott; det här är ett tåg som man inte får missa som företag – att stå kvar på perrongen tillsammans med sin gamla telefonväxel kommer att visa sig vara ytterst förödande.

22 Jul 2016