Fungerar solceller i Sverige?

Kan solceller verkligen vara en sund investering att ta i vårt land? Många ställer sig skeptiska till detta och man lutar sig mot farhågor som primärt rör vår klimat. I ett land med ett mörkt vinterhalvår, med stora mängder snö och kalla minusgrader så har man inte ett optimalt läge för solceller. Eller?

Faktum är att solceller - trots allt detta - fungerar bra i Sverige och att vårt klimat visat sig vara ganska gynnsamt. Ser man till ren produktion av el från solceller så kommer man att märka en ganska kraftig nedgång under vintern - i synnerhet om man bor i norra Sverige. Men, detta vägs å andra sidan upp av sommaren där vi har soltimmar under en större del av dygnet. Detta ger en lösning som innebär att vi producerar ett överskott av el under sommaren.

Det överskottet kan vi sedan sälja vidare till elbolag och under vintern - då vi dels producerar mindre el själva och dels också förbrukar mer - så kan vi, tack vare att vi sålt överskottet, få tillgodoräkna detta och få väldigt låga priser. Vad gäller snö så finns det numera all anledning att välkomna sådan. Det som visat sig är nämligen att snön reflekterar solljuset och ger en bättre effekt av solceller under kalla - men ljusa - vinterdagar.

Solceller - en sund investering

Allt detta gör att solceller blir en sund investering och att man kan jämföra våra soltimmar med exempelvis Belgien och de norra delarna av Tyskland. Där är solceller betydligt vanligare och det kan definitivt finnas all anledning att se över lösningen även här i Sverige. Vad gäller solceller så räknas alla som tar steget: styrkan ligger i nummer - ju fler som väljer att investera i solceller, desto bättre kommer vår miljö att må. Det spelar ingen roll om det handlar om privatpersoner, som villaägare, om företag, BRF:er eller fastighetsägare: allt räknas!

Man ska veta att vi har goda förutsättningar för solceller och att det idag också finns många ekonomiska incitament till varför man ska ta investeringen och hoppa på tåget mot framtiden. Ett handlar om det givna: du producerar egen el och blir självförsörjande på detta. Här finns enorma summor att spara.

Installationen och material blir även det billigare idag för privatpersoner. Här handlar det om att regeringen tagit fram en morot som ska skynda på utvecklingen. Väljer du solceller till din villa så kan du erhålla ett bidrag som motsvarar halva kostnaden för arbete och material. Detta kallas för Grön Teknik och det fungerar ungefär på samma sätt som Rut- och Rot-avdraget. Fortfarande skeptisk och inte helt övertygad? Läs mer om solceller. Vi garanterar att du kommer att bli mer intresserad och mer sugen på att ta steget mot en bättre framtid.

7 Feb 2022