Hur hittar du rätt personal?

Att anställa nya personer till ett företag må å ena sidan vara ett kvitto på att verksamheten i fråga går bra och att den idé man haft också är något som efterfrågas – men det innebär också en hel del jobb. Det många inte tänker på är att varje ny person på ett företag dels måste tillföra något och dels också måste passa in i den befintliga arbetsgruppen.

Det här tar tid. Speciellt också om man går igenom de traditionella kanalerna såsom exempelvis Arbetsförmedlingen och där man som företag i och med detta riskerar att drunkna i ansökningar och CV:n. Hur göra – ska man ställa sig och, så att säga, sila fram till dess att en liten guldklimp uppenbarar sig – om den ens gör det?

Nej, bättre är att gå direkt till denna guldklimp, erbjuda ett jobb och skriva på ett anställningskontrakt. Omöjligt? Inte alls. Nyckeln till detta är att kontakta en extern partner som sköter processen och som via så kallad headhunting tar fram exakt den person man som företagare behöver. Headhunting innebär – kortfattat – att man låter ett rekryteringsföretag sköta jobbet åt en.

Detta gör man genom att man A) vet vad du vill ha, vad du behöver och vilka krav-, önskemål- och förväntningar du har och B) har ett stort register av personer vars egenskaper och komptenser går att matcha mot det du söker.

Kort och gott; söker ditt företag i Stockholm efter exempelvis en webdesigner så kommer du slutligen att presenteras kanske tre stycken sådan för en slutintervju. Tre stycken som är helt skräddarsydda just för din verksamhet och de är detta tack vare jobbet som rekryteringsföretaget gjort i bakgrunden. Jobb som ser ut enligt följande:

  • Sökning. Först så ser man över i sin databas, sina register, bland sina kontakter kring vilka som kan passa.
  • Man kontaktar alla dessa personer och gör djupgående intervjuer med dessa där några direkt sållas bort – de passar inte din firma i Stockholm på ett eller annat sätt.
  • Analyser och utvärderingar. Man använder intervjuerna som grund för vidare analys och gör en noggrann utvärdering. Återigen; några blir kvar – andra sållas bort.
  • Slutligen gör man tester som visar på personlighet, på kompetens inom specifikt område – i ditt fall; webdesign – och kvar återstår efter detta de tre kandidater som du kallar till slutintervjuer.

Headhunting tar bort en massa jobb, det ger rätt person rätt jobb - på rätt företag! - och är det bästa sättet att få exakt det man som företag behöver.

Läs mer om headhunting här: http://www.headhuntingstockholm.nu/.

15 Sep 2016