Kameraövervakning fångar förberedande fulingar i Stockholm

Kameraövervakning är en viktig del av förberedande säkerhetsarbete för företag i Stockholm. Då kan du få syn på tjuven redan innan han eller hon bryter sig in.

För många företag har säkerhetsarbetet blivit en allt viktigare del i att driva verksamheten framåt. Ofta finns mycket värdefulla saker i företagets lokaler, och det gäller att till varje pris hålla tjuvar och eventuella industrispioner långt därifrån. Då kan det vara bra att fånga upp dem redan på deras planeringsstadium.

Genom att installera kameror för kameraövervakning vid ditt företags lokaler, kan du få syn på tjuvarna redan innan de begår något brott. Då kan du ge en heads-up till polisen att det är något på gång, eller förvarna ditt inhyrda vaktbolag. Kanske är det dags att ändra om i rutinerna vad gäller patrullering och liknande.

Kameraövervakning för företag med rätt tillstånd i Stockholm

När du installerar utrustning för kameraövervakning i Stockholm bör du säkerställa att du har alla tillstånd som behövs på plats. Det är inte alltid det är tillåtet att filma överallt, och du kan behöva anmäla hos någon myndighet att du tänker göra det. I vissa fall kan det dock räcka med att sätta upp en skylt.

Vilka regler som gäller brukar de företag som levererar larmsystem och säkerhetsutrustning som till exempel kameraövervakning ha koll på. Rådgör med din leverantör innan du installerar. Det kan vara kostsamt att bryta mot regler för kameraövervakning, men det ska inte vara något större problem att få de rätta tillstånden godkända.

22 Sep 2022