Kameraövervakning för säker miljö

Idag är det vanligt att använda kameraövervakning i butiksmiljöer. Ett sätt att skapa en tryggare miljö för både butikspersonalen och butikens kunder.

Det kan hända mycket under en vanlig dag i en butik. Förutom leveranser av varor och kunder som handlar, så kan det även finnas händelser som kan ställa till bekymmer. Som snatteri, stölder, rån, överfall, skador eller brister i leveranser. Och även annat som kan underlättas, eller undvikas, om det finns en kameraövervakning i butiken.

Idag har det också blivit vanligt att sätta upp dekaler som visar att butiken är övervakad med kamera. En information som till och med kan förhindra att brott kommer ske i just den butiken, då förövaren förstår att det lättare kan upptäckas och även enklare bevisas i en rättegång. Kanske kommer förövaren till och med hamna med sin bild i tidningen eller på något tv-program.

Användningsområden för en kameraövervakning

Det är alltså välkänt att en kameraövervakning för butik i Stockholm avskräcker många blivande förövare från att utföra brott. Och att eventuella brott blir lättare att bevisa från butikens sida. Men vad finns det mer för användningsområden för en kameraövervakning och vad får den användas till?

Om leveranser sker inför kameran går det även att enkelt kunna påvisa att det saknats kollin vid en leverans. Eller att leveransen faktiskt har kommit, om det finns en tveksamhet om detta. Man kan även se hur personalen sköter sitt arbete, även om det är något som sällan ses med så blida ögon av personalen själva.

11 Apr 2023