Kameraövervakning Göteborg - vanliga frågor

Då det kommer till kameraövervakning i Göteborg så står några saker klara. Dels så har det ökat. Fler och fler företag, butiker och affärer väljer att investera i kameraövervakning och genom detta också skapa en större trygghet. Dels så handlar det om att kameraövervakning i Göteborg är ett effektivt verktyg i att förhindra brott och i att skapa trygga miljöer.

Dels dock så handlar det även om ett område där många misstag och missförstånd finns. I den här texten ska vi försöka ge lite mer information kring kameraövervakning i Göteborg och förhoppningsvis ge dig lite mer kött på benen kring detta ämne. Något som vi gör genom att svara på några vanliga frågor som ser ut som följer:

Varför är kameraövervakning effektivt?

Det handlar dels om att kameror - och skyltar som varnar för dessa - fungerar preventivt. På samma sätt som man ser att en skylt som varnar för larm så blir en kamera en signal för en tjuv att välja att ta sig någon annanstans för det tänkta brottet. Skulle han ändå gå vidare och exempelvis genomföra ett inbrott eller ett rån - ja, då ger kamerorna och det inspelade materialet goda möjligheter att identifiera honom i efterhand.

Får jag sätta upp kameror i min butik?

Ja, med viktigt är att det finns ett tydligt syfte med detta. Har du problem med stölder så ska de kameror som finns ha ett ändamål i att förhindra detta brott - eller ge polisen bra bilder över tjuvarna. Du ska inte filma större områden, du ska inte filma under tider då brotten normalt inte sker - exempelvis skadegörelse nattetid - och du ska exempelvis inte använda materialet för att kontrollera din personal och deras arbetsinsatser. Felanvänt så kan kameraövervakning strida mot en massa lagar och regler inom exempelvis GDPR.

Vilka ska jag anlita för kameraövervakning i Göteborg?

Välj ett erfaret företag som förstår dina behov - och som kan skapa en skräddarsydd lösning för att uppfylla dessa. Kolla alltid erfarenhet och var noga med referenser. Du kommer att behöva hjälp i början - men även i framtiden med exempelvis service och underhåll. Sikta på ett långt samarbete.

8 Jan 2024