Kan ny teknik underlätta för städfirmor?

Att arbeta som städare är ett hårt jobb som sliter enormt på kroppen. Ryggen, axlarna, nacken, armarna - samtliga är kroppsdelar som drabbas av ett hårt slitage och som gör att många städare tvingas söka en tidigare pension - eller sjukskriva sig. Arbetet innebär att man står i obekväma ställningar, att man sträcker sig högt upp och att man utför monotona rörelser: allt sliter på kroppen.

Städbranschen har, liksom vården, ett problem i att höras. De flesta som arbetar som städare är kvinnor och av hävs så tas sällan fysiska problem som en följd av arbetet på lika stort allvar som fallet är då det handlar om mansdominerade yrken. Det är naturligtvis sorgligt, men det är tyvärr så verkligheten ser ut i många fall. Mäns skador på exempelvis byggen leder till direkta åtgärder i form av bättre maskiner, bättre hjälpmedel och annorlunda arbetsgång. Kvinnors kroppar, utslitna i vård eller inom städning, tas inte alls emot med samma framtoning. Där gäller mer devisen om att bita ihop och inte klaga.

Många sätter sitt hopp till ny teknik och att sådan ska underlätta för städfirmor och för städare. Frågan är om detta är en slags chimär? Det finns ny teknik som gör arbetet enklare. Men, denna används främst på större arbetsplatser. Vid städning av exempelvis större gallerior, butiker och annat liknande så används exempelvis skurmaskiner som gör arbetet enklare och som både effektiviserar och skonar kroppar. Ser man emellertid till den privata städningen - den som sker hemma hos privatpersoner - så är det svårare att implementera ny teknik för att underlätta för städare och städfirmor.

Förändrad attityd gör skillnad

Där handlar det istället om att man som ägare till en städfirma i Stockholm ska ändra attityd och aktivt ta steg för att förbättra arbetsvillkoren för sina anställda. Det kan exempelvis handla om mer varierande arbetsuppgifter - flyttstädning i Stockholm ena dagen - hemstädning den andra - och det kan handla om att regelbundet hålla utbildningar i arbetsteknik och att vara i framkant gällande att köpa in ny utrustning.

En annan viktig del är att vara mer tillåtande. Har man ett tillåtande arbetsklimat - med högt i tak - så kommer arbetsrelaterade skador att minska. Om en anställd säger att en flyttstädning i Stockholm är omöjlig att genomföra på egen hand - på x antal timmar - ja, då bör man också lyssna in på den åsikten och erbjuda en bättre lösning.

Flyttstädning i Stockholm - kundens ansvar

Det många inte tänker på är att kunden också har ett ansvar. Ska du anlita en firma för din flyttstädning i Stockholm så ska du också se till att underlätta arbetet. Du ska se till att alla dina saker, alla kartonger och exempelvis alla gardinstänger är nedtagna. Du ska, kort sagt, städa för städaren. Genom detta så ger du en möjlighet för denne att genomföra ett arbete på ett mer effektivt - och betydligt med skonsamt - sätt.

Alla som väljer professionell städning, vilket är många idag med tanke på Rut-avdraget, har ett ansvar i att erbjuda en god arbetsmiljö. Ditt hem blir en arbetsplats också. Det är värt att ha i åtanke.

6 Oct 2021