Kvaliteten på era digitala möten speglar hela företagets verksamhet

Digitala möten ställer höga krav på ert företags tekniska utrustning och kompetens. Se till att ni får hjälp med en helhetslösning av er valda leverantör.

Du som har ansvaret för firmans digitala möten bör se över er utrustning. Coronapandemins eviga timmar på Zoom och Teams har gjort att många människor höjt sina krav och förväntningar på den här typen av möten. Att fortfarande använda undermåliga mikrofoner och belysning anses helt enkelt inte längre vara särskilt professionellt.

Hur ert företag sköter sina virtuella möten är starkt förknippat med hur kunderna ser på hela er verksamhet. Om ni inte ens klarar av att leverera snyggt ljus och ljud under ett enkelt möte, hur sköter ni då er ordinarie verksamhet som är betydligt mer komplicerad?

Få hjälp med hela kedjan från inköp till era digitala möten

Samtidigt är det där med ljud och ljus inte så lätt. Lyckligtvis finns det proffs att anlita, vars “ordinarie verksamhet” faktiskt är att ordna den typen av teknik.

För att tekniken för era digitala möten ska fungera ordentligt bör hela kedjan från inköp till användning sitta ihop. Det gör den bäst om ni låter en och samma leverantör sköta hela paketet. Ni ska inte nöja er med något mindre än att få hjälp med både urval, inköp, installation och utbildning av personalen som ska använda utrustningen.

Tänk långsiktigt. Möten över Zoom och Teams är nämligen här för att stanna, även efter restriktionerna på grund av den beryktade pandemin. Affärsvärlden blir nog aldrig densamma igen.

27 May 2022