LEI kod gör den globala handeln med finanser säkrare

Mycket kan sägas om den globala handeln inom finans, men särskilt transparent har den inte varit. I många fall så har den varit direkt omöjligt att bena ut; man har fått vrida och vända på varenda sten för att veta vilka aktörer som varit inblandade i vissa transaktioner. Vilket större företag tillhör det här dotterbolaget, vilken är den egentliga aktören och så vidare - frågor som olika företag kunnat kringgå genom smart planering och därmed också kunnat tillskansa sig monopol samt bidra till en otrygg och oschysst handel.

Denna handel med värdepapper, aktier, obligationer och derivat var därför tvungen att reformeras och regleras. Det blev extra tydligt då man samlade erfarenheterna efter den stora finanskrisen 2008. I och med detta så togs också systemet med LEI Kod fram; ett system som nu utvecklats och även numera inkluderar fler aktörer.

Kort och gott; om du har ett företag som handlar med värdepapper, aktier, obligationer eller derivat så måste du ha en LEI Kod. En Lei Kod innebär att du signerar dina affärer, transaktioner och avtal. En LEI Kod är en 20-siffrig - unik - alfanumerisk kos som alla parter inom den globala, finanshandeln måste registrera sig för. Redan nu kan man se att handeln blivit säkrare då alla vet med vilken man har att gör amed. Finansinspektionen och utländska motsvarigheter kan enkelt kontrollera olika transaktioner och man kan på ett smidigt sätt också ta hjälp av varandra.

Du berörs förmodligen inte alls

Det handlar inte om att du som privatperson ska få det tuffare och tvingas ta kostnader för att få handla med aktier. Faktum är att en privatperson inte berörs av kraven på LEI Kod överhuvudtaget. Äger du däremot en enskild firma som A) handlar med det vi ovan gått igenom (aktier, värdepapper, derivat, obligationer) och B) har en omsättning som överstiger 3 miljoner kronor/ år så måste du använda dig av LEI Kod.

En sådan är lyckligtvis lätt att skaffa. Dels så kan du vända dig till återförsäljare på nätet - det är säkert i och med att dessa är ackrediterade - och dels så kan du vända dig till din bank. Att inte använda LEI Kod är ingen möjlighet då systemet kommer att kräva att både du- och det företag du sluter ett avtal med signerar med era unika LEI; det går, helt enkelt, inte att genomföra en affär/transaktion annars.

Registrera dig för LEI Kod redan idag

Kostnaden för att registrera sig för LEI Kod varierar och beror på vilken återförsäljare du väljer. Tiden från registrering till att du erhåller din LEI Kod är mellan 2-4 dagar. Vi råder dig att ansöka redan idag. Som den gamle Gordon Gekko så: tid är pengar.

9 Sep 2018