Så kan man kommunicera bättre i ett projekt

Crowding är engelska (vi vet att du känner till det) och betyder trängsel på svenska, men som de flesta vet, är engelskan, jämfört med svenska ett mycket mer variationsrikt språk som har fler synonymer än svenskan. Här betyder crowding även att människorna är så många att inga fler ryms på ett begränsat utrymme. Att någon står för nära någon annan – än vad som känns bekvämt för den som blir utsatt för närgångenheten. Att någon blir exkluderad genom att någon snor den personens plats. Se där, när svenskan bara har ett ord för att trängas. Vi nordbor, som bor på ett stort område och är vana vid att ha ett stort eget ”revir”, personligt område, ”comfort zone” – den plats där vi känner oss bekväma, gillar inte alls trängsel. Snarare är vi väldigt måna om att få behålla ett stort område som vi själva bestämmer över.

Den vanan har gjort att vi har vant oss vid att slippa människor som står nära oss, vilket har inverkat på hur duktiga vi är på att kommunicera med människor, både privat, men också i vårt yrke och arbete. Och att inte kommunicera med våra kolleger, särskilt om vi har ett arbete som innebär att man samarbetar, kan vara förödande för resultatet av arbetet.

Gör på detta sätt för att kommunicera bättre

Så hur kan man få till en bättre kommunikation? Har man ett gemensamt projekt som ska leda framåt och åstadkomma nya saker är en samordning och delegering av de olika arbetsuppgifterna, kommunikationen mellan de olika momenten viktiga för att få allra bästa resultat.

Dela information

Dels är det viktigt att kunna dela information med varandra. Utan tillgång till rätt slags information står man slätt och blir utanför. Man kan inte komma vidare om det är så att man ska föra projektet framåt, om man inte har rätt information för det. Eftersom vi arbetar alltmer digitalt, måste informationen göras digital för att kunna delas, men samtidigt kan det vara känslig information, som inte ska spridas till utomstående. Då är det mycket viktigt att få tillgång till ett säkert system för att dela digital information.

Organisera projektet

Om man ska kunna organisera arbetet är det mycket viktigt i detta skede att alla får rätt information och att man kan kommunicera med varandra. Många gånger kan det hända att hela gruppen som arbetar med projektet måste få tillgång till samma slags information.

Fördelning av resurser

Här gäller att alla kan organiseras för att de som leder projektet ska kunna fördela resurser där de behövs bäst. Om en viktig del av projektet står utan rätt resurser stoppas arbetet, och det kan man undvika med rätt sorts kommunikation och organisering. 

Alla dessa delar måste fungera för att projektet ska förverkligas och komma dit det är meningen att det ska. Man kan köpa in rätt projektverktyg som gör det möjligt att få till stånd både informationsdelning, projektorganisering och resursfördelning.

21 May 2018