Speciella innovationer för bergvärme

Bergvärme är ett effektivt sätt att förse en villa med värme. Kortfattat så innebär det att man borrar i jorden och hämtar lagrad solenergi nere i berggrunden och därefter - via värmepumpar - ger huset värme. Detta är den förenklade beskrivningen som dock visar på hur det - på det stora hela - fungerar. Bergvärme har många fördelar. De två främsta handlar om miljö och ekonomi. Det är en grön energikälla som ger ifrån sig minimalt med utsläpp av koldioxid i jämförelse med exempelvis fjärrvärme.

Det rent ekonomiska handlar om att man genom att värma huset med energi från bergvärme kan sänka de årliga uppvärmningskostnaderna med upp till 80%. Denna stora sänkning ska dock först räknas av mot att det kostar pengar att installera bergvärme - lite beroende på hur djupt man måste borra så kan man räkna på att kostnaden kommer att ligga runt 100.000 kronor, ge och ta tjugotusen kronor. Man brukar räkna med att det tar ungefär tio år innan man nått break-even och den initiala investeringen ätit upp sig själv.

Det vi ska tala om här handlar dock om den komfort som kommer med själva pumpen för bergvärme. Här har det hänt extremt mycket och du som privatperson kommer att kunna dra nytta av väldigt många fördelar om du väljer att borra efter- och förse huset med energi från denna energikälla. Dagens bergvärmepumpar är extremt sofistikerade och har nått en väldigt hög utveckling. Vi tänkte ge några exempel på hur det kan te sig rent konkret.

  • De kopplar upp sig mot börsen. När är priserna för el som lägst? Ofta så handlar det om nätter och arla mornar. Detta känner din värmepump av då den går att koppla upp mot den nordiska elbörsen och där den kan öka sin prestanda då priserna är som lägst. För att göra detta möjligt så krävs det att du har ett elavtal som sträcker sig över timmar.
  • hög varmvattenkapacitet. Genom avancerade styrsystem så känner värmepumpen av er användning av varmvatten. Vid tider då ni använder mycket så produceras nytt vatten direkt och då ni inte använder så mycket vatten så går pumpen ner i kapacitet för att ge en högre prestanda då ni väl behöver det.
  • Styrning via mobilen. Du kan - genom att ladda ner en app -- styra din värmepump för bergvärme via din mobil. Det är fördelaktigt om du ska ut och resa exempelvis.

Bergvärme - fungerar för alla?

Det som talar mot bergvärme är alltså dels den initiala kostnaden som är väldigt hög i jämförelse med andra alternativ. Dels så handlar det om det rent geografiska och geologiska också. Bor du i en villa i Stockholm som saknar rätt förutsättningar för bergvärme så är, helt enkelt, andra lösningar bättre.

Detsamma kan sägas om det är att så att du kommer att tvingas borra väldigt djupt för att nå bergvärme i Stockholm på din tomt; där är det sällan lönsamt då just borrningen är den del som kostar mest pengar.

Och; det handlar även om grannar och deras energibrunnar. Man måste hålla visst avstånd mellan borrhålen. Skulle din granne i Stockholm ha bergvärme och ha ett borrhål som ligger närmare än 20 meter från ditt tilltänkta så kommer det inte att fungera. Ni kommer, i så fall, att få två stycken hus med väldigt dålig uppvärmning och där kapaciteten inte alls når sitt maximum.

27 Mar 2018