Trygghet och säkerhet för ditt företag

Ett företag är resultatet av mycket arbete och investeringar. Det bildar ett stort värde, både för den som skapat det och för dem som arbetar i det. Försäkra ditt företag och dess värde.

När något är värdefullt blir det också sårbart. Det riskerar att utsättas för attacker av olika slag. Det finns alltid de som vill gå genvägar till rikedom och framgång, och ibland kan ett framgångsrikt företag bli måltavla. Ett samarbete med ett säkerhetsföretag är en bra försäkring mot de vanligaste och mest riskfyllda företeelserna. Exempel på sådana är IT- och informationssäkerhet, ett företags hela IT-system kan äventyras av virus eller dataintrång.

Ett annat är olika former av bedrägerier, externa eller interna, vilket kan leda till stora förluster. Med ett säkerhetsföretag i ryggen kan man som företag få hjälp att förebygga och hantera sådana incidenter. Man kan inte skydda sig mot allt, men man kan minska sårbarheten.

Analyser av riskfaktorer och utbildningar inom säkerhet

Som företag eller myndighet är man ansvarig för de uppgifter man hanterar, ibland är det hemlig och känslig information. Man är skyldig enligt lag att utföra så kallad säkerhetsskyddsanalys. Detta för att uppnå informationssäkerhet, framför allt när det gäller IT-säkerhet, men även via telefonsamtal och liknande.

En analys av säkerheten på företaget eller organisationen bildar underlag för säkerhetsrådgivning. Den ligger till grund för de åtgärder man kan göra för att höja säkerheten. Säkerhetsrådgivning ges även till privatpersoner i behov av det. Säkerhetsföretag har stor erfarenhet inom säkerhet och ger utbildningar både för privatpersoner, företag och myndigheter. Ett begrepp som används för att testa säkerheten är PEN-test, penetrationstest. Man letar luckor och brister i systemen för att aktivt bedriva förebyggande säkerhetsåtgärder.

Skydd för personer, bostäder, företag och event

Behovet av personskydd har ökat med tiden. Privatpersoner kan ha någon form av personskydd i vissa situationer. Bostäder och företag kan ingå i en tillsynsrond, där väktare regelbundet åker runt och utför tillsyn av objekt. Även spaning kan utföras för att upptäcka om det pågår planering av angrepp mot en privatperson eller ett företag.

Vid större evenemang är det numera höga krav på säkerhet på grund av alltför många incidenter. Eventsäkerhet kräver en bra planering och erfarenhet och säkerhetsföretag är vana vid att minimera risker och skapa trygghet. Företag som arbetar med säkerhet identifierar och förebygger risker och följer upp de åtgärder som avtalats vid upphandlingen. Känner du att det finns säkerhetsbrister i din närmiljö, kontakta proffs på riskanalys och skydd.

Läs mer på https://2secure.se/

1 Oct 2020