logo-image

 

Crowding utvecklade en webbaserad plattform för öppen innovation. Här var tanken att den nya generationens innovatörer skulle kunna lösa utmaningar till företag och organisationer dygnet runt. Detta för att de i sin tur skulle kunna lansera sina produkter och tjänster mycket snabbare. Alla som hade möjligheten och förmågan kunde därmed vara med och lösa olika saker. Det spelade ingen roll om du var privatperson, student eller jobbade med annat. 

Crowding har en egen Facebooksida.

Det verkar som att en fusion är inledd och det övertagande bolaget är Bolagsstiftarna Bolva AB.

Numera används denna sida som en blogg om teknik och internetanvändande, i samarbete med Generaxion. Vi hoppas att ni kommer att hitta många intressanta inlägg här framöver. Det kommer handla om allt från rekrytering inom IT till speldatorer och LEI-koder. Vi önskar trevlig läsning!

Sida 2

RSS

Passersystem för BRF – slipp spring i trappor

22 Mar 2022

Med ett passersystem för BRF kan du slippa springa upp och ned i trapporna när du ska släppa in någon du har bjudit in. Det underlättar för alla inblandade.

De flesta bostadsrättsföreningar har hus med flera våningar. Kanske väldigt många våningar, till och med. Ibland kanske det inte ens finns en hiss. Det innebär att varje gång du ska bjuda in en gäst måste du springa ned för alla trappor, öppna porten och därefter springa upp för trapporna igen. Föreställ dig om du till exempel ska ha fest och måste göra detta ett tjugotal gånger samma kväll. Du kommer visserligen förbränna många kalorier på springandet i trapporna, men nog hade du gärna sluppit om du hade haft valet. Det är just därför det hade varit bra med ett passersystem för BRF som du hade kunnat använda istället.

Ett passersystem för BRF kan öppnas på olika sätt

Ett passersystem kan man ta sig igenom på flera vis. Att använda en elektronisk “tagg” har blivit väldigt vanligt de senaste åren. Även vanliga nycklar håller än, och att använda sig av särskilda koder som man trycker in på en dosa vid dörren hör också till vanligheterna. Ofta kan du till och med öppna dörren från din lägenhet om någon ringer på porttelefonen utanför huset. Det där låter som en dröm för den som trodde att den behövde springa i alla trappor så fort den skulle släppa in en gäst. Det är förstås inte hållbart och det förstår nog även din bostadsrättsförening.

Få koll och kontroll med effektiv fastighetsautomation

27 Feb 2022

Det är inte det lättaste att ha kontroll på alla olika system som finns byggnader. Med effektiv fastighetsautomation så får du överblick över alla systemen i byggnaden. Gör det enkelt.

Människor jobbar ständigt för att göra livet enklare att leva. Allt går mot att kunna kontrollera hela ditt liv i din smartphone eller via din dator. Detta är sant även med fastigheter numera. En fastighet kan ha många olika system som kanske har sin bas i olika delar av huset. Du kan ha pannan troligtvis i källaren medan du har ett larmsystem eller passersystem vid entrén. Ventilationen däremot går ju igenom hela konstruktionen. Det innebär att i system som hör ihop, som värme och ventilation, så kan det bli ett mindre detektivarbete för att ta reda på vad det är som strular. Med effektiv fastighetsautomation så kommer du att få alla system samlade på ett och samma ställe, ditt datorsystem. Det i sin tur kommer göra ditt jobb som fastighetsägare enklare när du behöver få reda på vad som är snett och reparera det.

Effektiv fastighetsautomation är en investering

Med effektiv fastighetsautomation så kommer du att kunna ställa in jämnt inomhusklimat som kommer att spara energi och hålla nere driftkostnader. Så det du lägger ut idag får du igen i framtiden. Därefter kommer det bli en vinst när du håller nere driftkostnaderna och dessutom sparar du på miljön. Effektiv fastighetsautomation kan även bidra till att höja värdet på byggnaden. Det finns bara plus med effektiv fastighetsautomation.

Fungerar solceller i Sverige?

7 Feb 2022

Kan solceller verkligen vara en sund investering att ta i vårt land? Många ställer sig skeptiska till detta och man lutar sig mot farhågor som primärt rör vår klimat. I ett land med ett mörkt vinterhalvår, med stora mängder snö och kalla minusgrader så har man inte ett optimalt läge för solceller. Eller?

Faktum är att solceller - trots allt detta - fungerar bra i Sverige och att vårt klimat visat sig vara ganska gynnsamt. Ser man till ren produktion av el från solceller så kommer man att märka en ganska kraftig nedgång under vintern - i synnerhet om man bor i norra Sverige. Men, detta vägs å andra sidan upp av sommaren där vi har soltimmar under en större del av dygnet. Detta ger en lösning som innebär att vi producerar ett överskott av el under sommaren.

Det överskottet kan vi sedan sälja vidare till elbolag och under vintern - då vi dels producerar mindre el själva och dels också förbrukar mer - så kan vi, tack vare att vi sålt överskottet, få tillgodoräkna detta och få väldigt låga priser. Vad gäller snö så finns det numera all anledning att välkomna sådan. Det som visat sig är nämligen att snön reflekterar solljuset och ger en bättre effekt av solceller under kalla - men ljusa - vinterdagar.

Solceller - en sund investering

Allt detta gör att solceller blir en sund investering och att man kan jämföra våra soltimmar med exempelvis Belgien och de norra delarna av Tyskland. Där är solceller betydligt vanligare och det kan definitivt finnas all anledning att se över lösningen även här i Sverige. Vad gäller solceller så räknas alla som tar steget: styrkan ligger i nummer - ju fler som väljer att investera i solceller, desto bättre kommer vår miljö att må. Det spelar ingen roll om det handlar om privatpersoner, som villaägare, om företag, BRF:er eller fastighetsägare: allt räknas!

Man ska veta att vi har goda förutsättningar för solceller och att det idag också finns många ekonomiska incitament till varför man ska ta investeringen och hoppa på tåget mot framtiden. Ett handlar om det givna: du producerar egen el och blir självförsörjande på detta. Här finns enorma summor att spara.

Installationen och material blir även det billigare idag för privatpersoner. Här handlar det om att regeringen tagit fram en morot som ska skynda på utvecklingen. Väljer du solceller till din villa så kan du erhålla ett bidrag som motsvarar halva kostnaden för arbete och material. Detta kallas för Grön Teknik och det fungerar ungefär på samma sätt som Rut- och Rot-avdraget. Fortfarande skeptisk och inte helt övertygad? Läs mer om solceller. Vi garanterar att du kommer att bli mer intresserad och mer sugen på att ta steget mot en bättre framtid.

Kan ny teknik underlätta för städfirmor?

6 Oct 2021

Att arbeta som städare är ett hårt jobb som sliter enormt på kroppen. Ryggen, axlarna, nacken, armarna - samtliga är kroppsdelar som drabbas av ett hårt slitage och som gör att många städare tvingas söka en tidigare pension - eller sjukskriva sig. Arbetet innebär att man står i obekväma ställningar, att man sträcker sig högt upp och att man utför monotona rörelser: allt sliter på kroppen.

Städbranschen har, liksom vården, ett problem i att höras. De flesta som arbetar som städare är kvinnor och av hävs så tas sällan fysiska problem som en följd av arbetet på lika stort allvar som fallet är då det handlar om mansdominerade yrken. Det är naturligtvis sorgligt, men det är tyvärr så verkligheten ser ut i många fall. Mäns skador på exempelvis byggen leder till direkta åtgärder i form av bättre maskiner, bättre hjälpmedel och annorlunda arbetsgång. Kvinnors kroppar, utslitna i vård eller inom städning, tas inte alls emot med samma framtoning. Där gäller mer devisen om att bita ihop och inte klaga.

Många sätter sitt hopp till ny teknik och att sådan ska underlätta för städfirmor och för städare. Frågan är om detta är en slags chimär? Det finns ny teknik som gör arbetet enklare. Men, denna används främst på större arbetsplatser. Vid städning av exempelvis större gallerior, butiker och annat liknande så används exempelvis skurmaskiner som gör arbetet enklare och som både effektiviserar och skonar kroppar. Ser man emellertid till den privata städningen - den som sker hemma hos privatpersoner - så är det svårare att implementera ny teknik för att underlätta för städare och städfirmor.

Förändrad attityd gör skillnad

Där handlar det istället om att man som ägare till en städfirma i Stockholm ska ändra attityd och aktivt ta steg för att förbättra arbetsvillkoren för sina anställda. Det kan exempelvis handla om mer varierande arbetsuppgifter - flyttstädning i Stockholm ena dagen - hemstädning den andra - och det kan handla om att regelbundet hålla utbildningar i arbetsteknik och att vara i framkant gällande att köpa in ny utrustning.

En annan viktig del är att vara mer tillåtande. Har man ett tillåtande arbetsklimat - med högt i tak - så kommer arbetsrelaterade skador att minska. Om en anställd säger att en flyttstädning i Stockholm är omöjlig att genomföra på egen hand - på x antal timmar - ja, då bör man också lyssna in på den åsikten och erbjuda en bättre lösning.

Flyttstädning i Stockholm - kundens ansvar

Det många inte tänker på är att kunden också har ett ansvar. Ska du anlita en firma för din flyttstädning i Stockholm så ska du också se till att underlätta arbetet. Du ska se till att alla dina saker, alla kartonger och exempelvis alla gardinstänger är nedtagna. Du ska, kort sagt, städa för städaren. Genom detta så ger du en möjlighet för denne att genomföra ett arbete på ett mer effektivt - och betydligt med skonsamt - sätt.

Alla som väljer professionell städning, vilket är många idag med tanke på Rut-avdraget, har ett ansvar i att erbjuda en god arbetsmiljö. Ditt hem blir en arbetsplats också. Det är värt att ha i åtanke.

Köpmännen älskar digitala skyltar

10 Aug 2021

Ska det vara marknad på torget? Sätt upp en digital skylt på ett strategiskt ställe, så vet alla vilket datum det gäller. Har ni engagerat en trubadur till ett event, skylta med det också.

När artisten lämnar återbud eller marknaden flyttas till en annan plats, är det ingen fara. Du har inte tryckt upp stora, dyra skyltar som behöver ändras manuellt eller plockas bort. En digital skylt kan ändras på en sekund, till att visa en helt annan bild eller ett helt annat budskap. Köpmännen älskar digitala skyltar, för de kan gå ut med tillfälliga erbjudanden och styra sin information med några knapptryckningar.

När dagens rätt tar slut

Restauranger har också stor nytta av digitala skyltar. Menyn kan behöva ändras och priserna justeras. Gör man det på en digital skylt ser det snyggt och proffsigt ut. Inga överklistrade priser längre, utan en uppdaterad meny, så att gästerna vet vad som gäller.

Digitala skyltar kan vara hur små eller hur stora som helst. En liten prisskylt på en varuhylla anger priset digitalt och den kan justeras när som helst utan att behöva plockas ner eller bytas ut. En jättestor skylt längs en stor bilväg kan berätta om jordgubbsförsäljning, en spelmansstämma eller en konsert, och den kan också avisera om närmaste gatukök eller hotell.

Tekniken med digitala skyltar ger många möjligheter, och om du behöver sådana i din verksamhet tar du enkelt kontakt med en skyltleverantör, som berättar mer om hur det går till. Med en digital skylt är informationen alltid aktuell.

Trygghet och säkerhet för ditt företag

1 Oct 2020

Ett företag är resultatet av mycket arbete och investeringar. Det bildar ett stort värde, både för den som skapat det och för dem som arbetar i det. Försäkra ditt företag och dess värde.

När något är värdefullt blir det också sårbart. Det riskerar att utsättas för attacker av olika slag. Det finns alltid de som vill gå genvägar till rikedom och framgång, och ibland kan ett framgångsrikt företag bli måltavla. Ett samarbete med ett säkerhetsföretag är en bra försäkring mot de vanligaste och mest riskfyllda företeelserna. Exempel på sådana är IT- och informationssäkerhet, ett företags hela IT-system kan äventyras av virus eller dataintrång.

Ett annat är olika former av bedrägerier, externa eller interna, vilket kan leda till stora förluster. Med ett säkerhetsföretag i ryggen kan man som företag få hjälp att förebygga och hantera sådana incidenter. Man kan inte skydda sig mot allt, men man kan minska sårbarheten.

Analyser av riskfaktorer och utbildningar inom säkerhet

Som företag eller myndighet är man ansvarig för de uppgifter man hanterar, ibland är det hemlig och känslig information. Man är skyldig enligt lag att utföra så kallad säkerhetsskyddsanalys. Detta för att uppnå informationssäkerhet, framför allt när det gäller IT-säkerhet, men även via telefonsamtal och liknande.

En analys av säkerheten på företaget eller organisationen bildar underlag för säkerhetsrådgivning. Den ligger till grund för de åtgärder man kan göra för att höja säkerheten. Säkerhetsrådgivning ges även till privatpersoner i behov av det. Säkerhetsföretag har stor erfarenhet inom säkerhet och ger utbildningar både för privatpersoner, företag och myndigheter. Ett begrepp som används för att testa säkerheten är PEN-test, penetrationstest. Man letar luckor och brister i systemen för att aktivt bedriva förebyggande säkerhetsåtgärder.

Skydd för personer, bostäder, företag och event

Behovet av personskydd har ökat med tiden. Privatpersoner kan ha någon form av personskydd i vissa situationer. Bostäder och företag kan ingå i en tillsynsrond, där väktare regelbundet åker runt och utför tillsyn av objekt. Även spaning kan utföras för att upptäcka om det pågår planering av angrepp mot en privatperson eller ett företag.

Vid större evenemang är det numera höga krav på säkerhet på grund av alltför många incidenter. Eventsäkerhet kräver en bra planering och erfarenhet och säkerhetsföretag är vana vid att minimera risker och skapa trygghet. Företag som arbetar med säkerhet identifierar och förebygger risker och följer upp de åtgärder som avtalats vid upphandlingen. Känner du att det finns säkerhetsbrister i din närmiljö, kontakta proffs på riskanalys och skydd.

Läs mer på https://2secure.se/

Enkel felsökning av datorn

4 Mar 2020

En krånglande dator? Du behöver inte alltid vara en expert på datorer för att lösa problemet. Även de mest grundläggande och nästan skrattretande enkla lösningarna kan vara effektiva.

Att försöka hitta orsaken till problemet kallas för att göra en felsökning. Det kanske låter svårt och när något inte fungerar som man vill, kanske startar datorn inte eller så går det inte att köra ett program, är det lätt att bli stressad. Men, innan du i panik ringer till dina släktingar under 35 år eller dina nördiga kompisar, ta några djupa andetag och testa att gör några enkla felsökningar själv.

Är kontakten i? Grundläggande felsökning

Starta om och kolla att alla sladdar och kablar är inkopplade som de ska. Det löser 70 % av alla datorproblem. Det säger en person som jobbar med IT hjälp i Stockholm, halvt på skämt, halvt på allvar som svar på frågan om hur man gör en enkel felsökning. Och det ligger något i detta. Om den bärbara datorn till exempel inte startar är det bra att börja med att dubbelkolla så att det inte bara är batteriet som blivit urladdat, att strömsladden sitter inkopplad som den ska och att det inte blivit en glipa i någon kontakt. Nästa steg i en enkel felsökning är att testa med att plocka bort allt som kan vara inkopplat till datorn som sladdar, USB-stickor och minneskort. Om en bärbar dator inte vill starta kan man även prova att göra en så kallad strömåterställning. Ta bort allt, inklusive strömsladden, som är inkopplat till datorn. Om det finns ett löstagbart batteri så tar du bort det, annars får det sitta kvar (ta aldrig bort en dators batteri med våld, det kan påverka till exempel garantier och liknande). Håll sedan startknappen/strömknappen intryckt i ca 15 sekunder. Sätt tillbaka batteriet och strömsladden. Starta datorn med startknappen.

Två andra enkla felsökningar

Ett annat mycket enkelt tips som ibland förbises är att rengöra musplattan och tangentbordet. En trög musplatta och ovilliga tangenter kan bero på smuts, fett och smulor. En annan mycket bra startpunkt är att kolla om det kommit ett felmeddelande av något slag och vad det säger. Vet man inte vad det som står där innebär går det oftast lätt att söka upp det på nätet. Troligen har någon annan redan frågat om samma problem. Är problemet fortfarande inte löst nu är det kanske dags att ringa kompisen eller kontakta en professionell support.

Dagens gaming datorer är rena kraftpaket

14 Feb 2020

Spel har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Det är lätt att peka på dagens ungdom och kalla yngre människor för slöfockar, men då glömmer man lätt bort att vi förr spelade exempelvis brädspel eller Nintendo 8-bits. Det är utvecklingen som gått framåt och skapat nya sätt att spela på. Idag kan vi möta folk från hela världen och spela olika spel online. Det har gjort att hela gamingindustrin vuxit på ett nästan extremt sätt.

Gamers finns överallt - från den lilla byn i Korea vidare till Stockholm och hela vägen till Ryssland. Världen blir mindre och spelvärlden är å sin sida idag en rent global rörelse där alla är välkomna. Däri ligger också förklaringen till varför gaming är så stort som det är idag. Adderar man till denna globala gemenskap även saker som spänning, action och tävling så har man ytterligare förklaringar som förklarar storheten med E-sport och spel online.

Och, innan vi fortsätter: det går att sätta gränser som förälder också. Ett spelande går att begränsa och det ska inte gå ut över studier eller fungera som ett substitut för rörelse.

Gaming datorer påminner om muskelbilar

Om man ska se till gaming i stort så handlar det om att använda sig av rätt utrustning. Det finns speciella gaming datorer vars prestanda är vida överlägsen vanliga datorer. En tydlig skillnad finns: en vanlig dator används för arbete och allmän surf, men går inte att spela på - gaming datorer används för spel, men går knappt att göra annat på.

Gaming datorer och vanliga PC:s påminner om muskelbilar kontra vanliga bilar. Den senare går att köra på - men vill man ha det riktiga vrålet, den riktiga kraften och den stora upplevelsen så är den förra att föredra.

En gamingdator är ofta stationär och den är under ständig förändring; en dedikerad gamer uppdaterar sin dator hela tiden - köper nya, bättre komponenter och hittar uppgraderade lösningar som ger en optimal spelupplevelse. Du kan liksom inte komma till en biltävling i en liten Fiat och tro att du ska kunna hävda dig.

Detta påstående är naturligtvis överdrivet, men det visar ändå på att gaming är en materialsport där man måste hålla sig a´jour med ny teknik för att komma så långt som möjligt.

Hitta bra gaming datorer online eller i butik

De flesta är dock spelare på en ren hobbynivå och för oss så räcker det långt med vanliga gaming datorer som håller normal prestanda. Sådana kan man hitta i både butik och online. En fördel man ska dra nytta av inför ett köp är att återförsäljare ofta kan väldigt mycket om gaming och därigenom också gärna ger goda råd. Råd som kommer från hjärtat och som inte handlar om att du ska förköpa dig.

Du förklarar dina spelvanor, vilka spel du brukar spela, hur ofta och på vilken nivå. Därefter så skräddarsyr personalen en speldator för dig. Det kostar inte så mycket. Med tanke på att utvecklingen hela tiden går framåt så kan man idag få gaming datorer till väldigt bra priser. På samma sätt som man kan gällande exempelvis tv-apparater som även de blir omoderna redan efter något år. Fullt fungerande och bra - men omoderna.

När du behöver utbildning i IT

26 Aug 2019

Varje år listar Arbetsförmedlingen vilka arbeten och typ av yrken som det efterfrågas mest i år och inför framtiden. Ett av dem som under de senaste 20 åren har listats som mest efterfrågade är programmerare. I och med vårt resa in i den digitala åldern har efterfrågan stadigt ökat på personal som kan alla de delar som krävs inom IT (Internet teknik). Har man inte den utbildningen, är det inte för sent att gå en utbildning i IT.

Många som är skoltrötta gör helt rätt i att börja jobba direkt efter genomgånget gymnasium. Det är alltid bättre att arbeta och ta en paus från studierna om man inte är motiverad att fortsätta studera på högskola eller universitet. Arbetar man med datorer, är det inom en brasch som ständigt utvecklas. Då kan man behöva gå en vidareutbildning, även om man vet och kan mycket om datorer och IT. Vad gör man då? Som tur är, är finns det ett ganska stort utbud av vidareutbildning inom just IT.

Gå en utbildning i IT säkerhet

Utbilda dig inom IT-säkerhet på Learning Tree

Det finns företag som är specialiserade på IT säkerhet. Det krävs alltmer att företagen säkrar sina servrar och framför allt sin information från andra företag, eller till och med länder som vill hacka sig in och kanske stjäla information. Det är inte helt ovanligt numera att det finns ett antal hackers som gör allt för att ta sig in och trotsa brandväggar och säkerhetsspärrar och komma in via nätet. Just informationsstölder är ett av de största hoten i vårt samhälle idag.

Därför krävs det säkerhet

De farligaste attackerna som vi kan uppeva i det öppna samhället är att någon myndighet blir lamslagen. I och med att nästan allt som vi använder och som organisaioner använder sig av för att bli så effektiva som möjligt är digitala. Det gör arbetet mer effektivt men samtidigt mer sårbart. Det bir sårbart på det sättet att mycket av den information som företagen äger, läggs digitalt på datorer, och informationen hanteras på olika servrar för att sparas och inte ta en massa plats. Det gör att det blir lättare för illasinnade aktörer att ta sig in, spionera och till och med kunna lamslå viktiga funktioner i samhället. Det är en mardröm att bli utsatt. Alla funktioner kan sluta fungera och verksamheterna lamslås. Därför behöver vi alltfler säkerhetsexperter inom IT. Det går att motverka men det krävs mer utbildning för det. Se mer om utbildning om IT på: https://www.learningtree.se/utbildning-kursutbud/it-sakerhet.

Tips som skapar snyggare poster

29 Mar 2019

Alla kan skapa och trycka en poster – men alla kan inte göra det bra. En rad olika företag erbjuder smidiga onlinelösningar som gör det enkelt att trycka poster från sitt favoritfoto eller en bild man laddat hem från internet. Några tips som de flesta tryckerier brukar ge till sina kunder är:

Upplösningen är A och O

I de flesta programvaror finns en varningsfunktion som innebär att bilder med för låg upplösning inte ens kan användas när man vill trycka en poster. Orsaken är helt enkelt att företaget inte vill få missnöjda kunder som klagar på för dålig skärpa på bilden. Detta alltså trots att de själva valt att ladda upp en bild med dålig upplösning.

Hur stor bilden behöver vara beror på hur stor poster som ska tryckas. Kom ihåg att kraftig beskärning av bilden även påverkar dess kvalité. Detta om den nya bilden är mindre än posterns storlek.

Med eller utan text?

Det är inte bara fotot man ska välja utan även om det ska vara text eller andra detaljer på postern. En variant, som är relativt populär, är enbart ett citat, strof eller dikt. Men snygg inramning blir den både personlig och en poster som ger ett tydligt budskap.

Storleken spelar roll

Det går att trycka poster i mängder av färdiga storlekar. Vanligtvis är det A4 eller A5 som är grundmått men det finns ett otaliga varianter. Vad passar bäst? Det kan se maffigt ut med en riktigt stor poster men allt beror ju på var den ska sitta och vad som därmed passar bäst.

Det brukar gå att få ändå upp till 1,5 m gånger 2,5 m även om detta knappast är det vanligaste måttet.

Vilka tillbehör passar?

Det finns olika sätt att montera en poster. Det är exempelvis en enkel klämram, via en gatupratare eller träram med plexiglas. Klämramen är billigast och enklast. Fungerar mycket bra hemma om man bara vill hänga upp postern ”lite enkelt”

Gatuprataren används av företag för att nå ut med information och marknadsföring. Då dessa helt och hållet skyddar mot väta an man trycka posters och göra reklam för en butik, ett café eller annat i närheten. Använd ett par gatupratare för att visa vägen till butiken.

Med en träram med plexiglas hängs postern på väggen men skyddas tydligt av plexiglaset. Därmed lämpligt i offentliga miljöer, i butiker, restauranger och liknande. I annat fall är risken stor att pappret i postern snart går sönder.  

LEI kod gör den globala handeln med finanser säkrare

9 Sep 2018

Mycket kan sägas om den globala handeln inom finans, men särskilt transparent har den inte varit. I många fall så har den varit direkt omöjligt att bena ut; man har fått vrida och vända på varenda sten för att veta vilka aktörer som varit inblandade i vissa transaktioner. Vilket större företag tillhör det här dotterbolaget, vilken är den egentliga aktören och så vidare - frågor som olika företag kunnat kringgå genom smart planering och därmed också kunnat tillskansa sig monopol samt bidra till en otrygg och oschysst handel.

Denna handel med värdepapper, aktier, obligationer och derivat var därför tvungen att reformeras och regleras. Det blev extra tydligt då man samlade erfarenheterna efter den stora finanskrisen 2008. I och med detta så togs också systemet med LEI Kod fram; ett system som nu utvecklats och även numera inkluderar fler aktörer.

Kort och gott; om du har ett företag som handlar med värdepapper, aktier, obligationer eller derivat så måste du ha en LEI Kod. En Lei Kod innebär att du signerar dina affärer, transaktioner och avtal. En LEI Kod är en 20-siffrig - unik - alfanumerisk kos som alla parter inom den globala, finanshandeln måste registrera sig för. Redan nu kan man se att handeln blivit säkrare då alla vet med vilken man har att gör amed. Finansinspektionen och utländska motsvarigheter kan enkelt kontrollera olika transaktioner och man kan på ett smidigt sätt också ta hjälp av varandra.

Du berörs förmodligen inte alls

Det handlar inte om att du som privatperson ska få det tuffare och tvingas ta kostnader för att få handla med aktier. Faktum är att en privatperson inte berörs av kraven på LEI Kod överhuvudtaget. Äger du däremot en enskild firma som A) handlar med det vi ovan gått igenom (aktier, värdepapper, derivat, obligationer) och B) har en omsättning som överstiger 3 miljoner kronor/ år så måste du använda dig av LEI Kod.

En sådan är lyckligtvis lätt att skaffa. Dels så kan du vända dig till återförsäljare på nätet - det är säkert i och med att dessa är ackrediterade - och dels så kan du vända dig till din bank. Att inte använda LEI Kod är ingen möjlighet då systemet kommer att kräva att både du- och det företag du sluter ett avtal med signerar med era unika LEI; det går, helt enkelt, inte att genomföra en affär/transaktion annars.

Registrera dig för LEI Kod redan idag

Kostnaden för att registrera sig för LEI Kod varierar och beror på vilken återförsäljare du väljer. Tiden från registrering till att du erhåller din LEI Kod är mellan 2-4 dagar. Vi råder dig att ansöka redan idag. Som den gamle Gordon Gekko så: tid är pengar.

Så kan man kommunicera bättre i ett projekt

21 May 2018

Crowding är engelska (vi vet att du känner till det) och betyder trängsel på svenska, men som de flesta vet, är engelskan, jämfört med svenska ett mycket mer variationsrikt språk som har fler synonymer än svenskan. Här betyder crowding även att människorna är så många att inga fler ryms på ett begränsat utrymme. Att någon står för nära någon annan – än vad som känns bekvämt för den som blir utsatt för närgångenheten. Att någon blir exkluderad genom att någon snor den personens plats. Se där, när svenskan bara har ett ord för att trängas. Vi nordbor, som bor på ett stort område och är vana vid att ha ett stort eget ”revir”, personligt område, ”comfort zone” – den plats där vi känner oss bekväma, gillar inte alls trängsel. Snarare är vi väldigt måna om att få behålla ett stort område som vi själva bestämmer över.

Den vanan har gjort att vi har vant oss vid att slippa människor som står nära oss, vilket har inverkat på hur duktiga vi är på att kommunicera med människor, både privat, men också i vårt yrke och arbete. Och att inte kommunicera med våra kolleger, särskilt om vi har ett arbete som innebär att man samarbetar, kan vara förödande för resultatet av arbetet.

Gör på detta sätt för att kommunicera bättre

Så hur kan man få till en bättre kommunikation? Har man ett gemensamt projekt som ska leda framåt och åstadkomma nya saker är en samordning och delegering av de olika arbetsuppgifterna, kommunikationen mellan de olika momenten viktiga för att få allra bästa resultat.

Dela information

Dels är det viktigt att kunna dela information med varandra. Utan tillgång till rätt slags information står man slätt och blir utanför. Man kan inte komma vidare om det är så att man ska föra projektet framåt, om man inte har rätt information för det. Eftersom vi arbetar alltmer digitalt, måste informationen göras digital för att kunna delas, men samtidigt kan det vara känslig information, som inte ska spridas till utomstående. Då är det mycket viktigt att få tillgång till ett säkert system för att dela digital information.

Organisera projektet

Om man ska kunna organisera arbetet är det mycket viktigt i detta skede att alla får rätt information och att man kan kommunicera med varandra. Många gånger kan det hända att hela gruppen som arbetar med projektet måste få tillgång till samma slags information.

Fördelning av resurser

Här gäller att alla kan organiseras för att de som leder projektet ska kunna fördela resurser där de behövs bäst. Om en viktig del av projektet står utan rätt resurser stoppas arbetet, och det kan man undvika med rätt sorts kommunikation och organisering. 

Alla dessa delar måste fungera för att projektet ska förverkligas och komma dit det är meningen att det ska. Man kan köpa in rätt projektverktyg som gör det möjligt att få till stånd både informationsdelning, projektorganisering och resursfördelning.

Speciella innovationer för bergvärme

27 Mar 2018

Bergvärme är ett effektivt sätt att förse en villa med värme. Kortfattat så innebär det att man borrar i jorden och hämtar lagrad solenergi nere i berggrunden och därefter - via värmepumpar - ger huset värme. Detta är den förenklade beskrivningen som dock visar på hur det - på det stora hela - fungerar. Bergvärme har många fördelar. De två främsta handlar om miljö och ekonomi. Det är en grön energikälla som ger ifrån sig minimalt med utsläpp av koldioxid i jämförelse med exempelvis fjärrvärme.

Det rent ekonomiska handlar om att man genom att värma huset med energi från bergvärme kan sänka de årliga uppvärmningskostnaderna med upp till 80%. Denna stora sänkning ska dock först räknas av mot att det kostar pengar att installera bergvärme - lite beroende på hur djupt man måste borra så kan man räkna på att kostnaden kommer att ligga runt 100.000 kronor, ge och ta tjugotusen kronor. Man brukar räkna med att det tar ungefär tio år innan man nått break-even och den initiala investeringen ätit upp sig själv.

Det vi ska tala om här handlar dock om den komfort som kommer med själva pumpen för bergvärme. Här har det hänt extremt mycket och du som privatperson kommer att kunna dra nytta av väldigt många fördelar om du väljer att borra efter- och förse huset med energi från denna energikälla. Dagens bergvärmepumpar är extremt sofistikerade och har nått en väldigt hög utveckling. Vi tänkte ge några exempel på hur det kan te sig rent konkret.

  • De kopplar upp sig mot börsen. När är priserna för el som lägst? Ofta så handlar det om nätter och arla mornar. Detta känner din värmepump av då den går att koppla upp mot den nordiska elbörsen och där den kan öka sin prestanda då priserna är som lägst. För att göra detta möjligt så krävs det att du har ett elavtal som sträcker sig över timmar.
  • hög varmvattenkapacitet. Genom avancerade styrsystem så känner värmepumpen av er användning av varmvatten. Vid tider då ni använder mycket så produceras nytt vatten direkt och då ni inte använder så mycket vatten så går pumpen ner i kapacitet för att ge en högre prestanda då ni väl behöver det.
  • Styrning via mobilen. Du kan - genom att ladda ner en app -- styra din värmepump för bergvärme via din mobil. Det är fördelaktigt om du ska ut och resa exempelvis.

Bergvärme - fungerar för alla?

Det som talar mot bergvärme är alltså dels den initiala kostnaden som är väldigt hög i jämförelse med andra alternativ. Dels så handlar det om det rent geografiska och geologiska också. Bor du i en villa i Stockholm som saknar rätt förutsättningar för bergvärme så är, helt enkelt, andra lösningar bättre.

Detsamma kan sägas om det är att så att du kommer att tvingas borra väldigt djupt för att nå bergvärme i Stockholm på din tomt; där är det sällan lönsamt då just borrningen är den del som kostar mest pengar.

Och; det handlar även om grannar och deras energibrunnar. Man måste hålla visst avstånd mellan borrhålen. Skulle din granne i Stockholm ha bergvärme och ha ett borrhål som ligger närmare än 20 meter från ditt tilltänkta så kommer det inte att fungera. Ni kommer, i så fall, att få två stycken hus med väldigt dålig uppvärmning och där kapaciteten inte alls når sitt maximum.

Telefonkonferens jämfört med videokonferens

29 Aug 2017

Telefonkonferenser har använts under en längre tid än vad videokonferenser har. Tekniken skapar ständigt innovationer som gör det möjligt att effektivisera sin verksamhet. Videokonferenser är en sådan sak, som visat sig på lite senare år.

Till skillnad från ett vanligt möte ger det enorma fördelar, och till skillnad från en telefonkonferens är det ofta bättre. För väldigt korta möten och med få personer kan en telefonkonferens ibland dock vara bättre. Här tar vi upp ett antal saker som telefonkonferenser och videokonferenser har gemensamt. Vidare tar vi upp för- och nackdelar med de båda tillvägagångssätten.

Ni ser varandra under en videokonferens

Under en telefonkonferens kan det vara lätt att missförstå varandra. Detta eftersom man inte ser ansiktsuttryck och gester, som man ser under ett fysiskt möte eller under en videokonferens. Under en telefonkonferens är det alltså än viktigare att man är tydlig och tänker på att det endast är rösten som hörs. En videokonferens är i hög grad som ett fysiskt möte.

Oavsett om det är en telefonkonferens eller en videokonferens kommer dock fördelarna med uteblivna resekostnader och uteblivet arbete kring logistiken som ofta behövs runt ett större fysiskt möte.

Logistiken

En telefonkonferens kräver mycket lite logistik. De flesta av oss har mobilen inom en armlängds avstånd under stora delar av dygnet. Att helt enkelt plocka upp den och delta i konferensen ställer knappast några större krav på logistiken.

Ska man genomföra en videokonferens bör man gärna ha testat systemet ordentligt innan mötet påbörjas. Det här inkluderar till exempel att testa ljudnivåerna och mjukvaran i systemet för att se till att allting fungerar som det ska. Därtill behöver deltagarna vara på sin plats med dator eller ett större system på företaget.

Jämfört med en telefonkonferens kräver en videokonferens mer logistik. Jämför man dock med ett fysiskt möte, som videokonferenser vanligen är tänkt att ersätta, krävs knappast särskilt mycket arbete för att verkställa mötet.

Ekonomi

En telefonkonferens är i de allra flesta fall billigare än en videokonferens. En telefonkonferens anses dock sällan kunna ersätta ett riktigt möte, utan är bättre för kortare samtal. Över video har man dock möjlighet att hålla det som ett fysiskt möte. Presentationer kan läggas in i systemet att se för samtliga deltagare, man kan prata med ansiktsuttryck och gestikuleringar och välkomna andra deltagare att till exempel framföra synpunkter eller ställa frågor om en graf eller statistik som visas.

Båda alternativen är givetvis ofta billigare och mindre tidskrävande än fysiska möten. Framförallt är det så när det är ett möte som egentligen skulle ha krävt att deltagarna reste lång väg för att närvara. Därtill sparar båda alternativen på planeten och företagens ekonomi om de annars hade krävt långa resvägar för att kunna genomföras.

Multifunktionsskrivare och dess funktioner

19 Aug 2017

Det finns idag mängder av olika typer av skrivare på marknaden. Något som är vanligt både hos större företag och privatpersoner är multifunktionsskrivare. Troligtvis förekommer de dock mest hos företag, där det överlag finns ett större behov av andra funktioner än att just kunna skriva ut.

Beroende på hur man ska använda sin skrivare och vad man kan tänka sig att lägga ut, kan en multifunktionsskrivare vara det bästa valet även för privatpersoner. Det kan till exempel vara bra att använda i jobbet, eller om man regelbundet behöver scanna in dokument av andra skäl. Behöver man inte göra det särskilt ofta, kanske man sparar pengar på att köpa en billig bläckstråleskrivare och helt enkelt gå till närmsta bibliotek för att scanna in dokument vid enstaka tillfällen.

Nedan listar vi funktioner som en multifunktionsskrivare kan ha. Tänk på att det inte passar in på alla skrivare. Vissa skrivare har alla dessa funktioner, medan andra saknar flera av dem

Dokumentmatning

Vissa multifunktionsskrivare låter dig helt enkelt komma med en hög papper, varpå den automatiskt matar in ett ark för sig för att sedan kopiera eller scanna det. Har man mycket som behöver matas in är det här åtgärd som sparar mycket tid. Särskilt effektivt är detta för företag, där man helt enkelt kan göra något annat medan skrivaren matar in papperna.

E-post

Vissa multifunktionsskrivare låter dig ge skrivaren en egen e-post. Du kan sedan då skicka ett mail till nämnda e-post, varpå mailet skrivs ut automatiskt. Det här är en lite mer ovanlig funktion, men går att hitta i de lite större, och ofta dyrare, multifunktionsskrivarna.

Fax

Fax kanske inte är särskilt aktuellt i dagsläget, men kommer som funktion i en del skrivare. Det här förenklar naturligtvis genom att du inte behöver en enskild maskin för att skicka dina fax. Istället kan det, tillsammans med mycket annat, skötas genom en multifunktionsskrivare.

Scanner

Att kunna göra kopior på dokument och bilder, samt föra in dem digitalt, är ovärderligt för många företag. Det kan även passa många privatpersoner som behöver föra in dokument i datorn regelbundet.

Duplex

Duplex kallas funktionen som gör att en skrivare kan mata ut utskrifter med tryck på båda sidorna. Förutom att spara på pengar, sparar du även på papper och på miljön. När vi skriver ut flera sidor av ett dokument blir papperna, utan duplex, endast tryckta på en sida. Givetvis är det ett stort slöseri med papper om man skriver ut ofta och mycket.

← Äldre inlägg